Narcos Narcos

Področje dela

Individualne terapije:

 • Individualna terapija
 • Partnerska terapija
 • Družinska terapija
 • Terapija za mladostnike

Srečanja potekajo enkrat tedensko in trajajo 50 minut.

Pogovorne skupine:

 • Skupina Čutenja
 • Skupina za žalujoče
 • Bolezen v družini
 • Jaz, ženska
 • Moški in starševstvo

Srečanja potekajo po dogovoru, enkrat tedensko ali mesečno Srečanja trajajo eno uro ali več, glede na velikost skupine.

Zaprte skupine za manjša podjetja, skupine zaposlenih:

 • Odnosi med nami, način komunikacije
 • Izgorelost na delovnem mestu, breme stresa
 • Individualni pogovori z zaposlenimi v stiski

Spoštovanje vsakega posameznika, spoštljiva komunikacija in varnost so osnove za vzpostavitev kvalitetnih in dobrih odnosov tudi pri delu. Sprotno reševanje konfliktov, zapletov in stisk, prinese stabilnost. Vsaka stabilnost prinese spremembe. Kvaliteta odnosov med zaposlenimi izboljša poslovne rezultate, zmanjša bolniške odsotnosti in poveča storilnost, motiviranost zaposlenih. Izvajajo se po dogovoru.

Predavanja in delavnice: se nanašajo na prepoznavanje čutenj, soočanje z njimi, oblikovanje socialnih veščin v odnose, vključevanje, skozi odnose doživljanje etičnih in moralnih vrednot. Povezava:

Svetovanje: Odnosi so tisti, ki nas vodijo in spremljajo skozi dan. Naš pogled na svet izhaja iz naše notranjosti, vodi nas naš notranji mehanizem. Včasih je le obrnjeno zrcalo dovolj, da spoznamo sebe, da prepoznamo svoj način interakcije z drugimi. Povezava:

Zakonska in družinska terapija, poteka v skladu z etičnim kodeksom AAMFT (etični kodeks Ameriškega združenja za zakonsko in družinsko terapijo), etičnim kodeksom Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/2004). Terapevtsko delo temelji na inovativnem modelu relacijske družinske terapije (RDT), ki ga je pri nas razvil prof. dr. Christian Gostečnik. Integrativna metoda je podkrepljena z znanstvenimi raziskavami in strokovnimi deli. Pri izvajanju terapije so dodani elementi različnih metod, strokovno in znanstveno podprtih terapij, ki so v pomoč pri terapevtskem procesu.

Ko se odločim: